ห้องเรียนครูกิ๊ก

-----------------------------------------------

Computational Science  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565-2566

บรรยากาศการเรียนการสอน

ปูพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์

ชุมนุม : ทำสติกเกอร์ไลน์ไว้ใช้เอง

วิชาพลศึกษา : สอนแบตมินตัน 

Google Streetview

Be Internet Awesome

ศิลปหัตถกรรมปี 2565

กิจกรรมวันไหว้ครู 2566

ที่ตั้งโรงเรียน >> โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว

สถิติผู้เข้าชมเว็บ